Uutiskirje 11.11.2016

Uutiskirje
KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINTAAN ISO REMONTTI TULEVAISUUDESSA

Opetus- ja kulttuuriministeriö on sopinut yliopistojen kanssa, että yliopistot luopuvat pitkää valmentautumista vaativista opiskelijavalinnoista vuoteen 2018 mennessä. Ministeriön asettama työryhmä laati nyt esityksen toimenpideohjelmaksi ylioppilastutkinnon paremmaksi hyödyntämiseksi. Ks. OKM:n tiedote.

OPOllin yhteenvetoa aiheeseen liittyen:

  • Pitkää valmistautumista edellyttävistä ”pänttäyspääsykokeista” (esim. kauppatieteet, oikeustieteet, lääketiede) luovutaan tulevaisuudessa. Tämä on ehdottoman positiivinen muutos!
  • Jatkossa ylioppilastutkinnon arvosanoilla tulee näillä näkymin olemaan nykyistä suurempi merkitys jatko-opintoihin hakeuduttaessa.
  • Tarkempaa tietoa muutoksista ei valitettavasti vielä ole, sillä asia on uusi myös korkeakouluille.
  • Aina tulee olemaan vaihtoehtoisia väyliä yliopistoon ja ammattikorkeakouluun. Eli vaikka lukio ei menisi suunnitellusti, niin voi silti saada unelmiensa opiskelupaikan.
KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINNAN LÄHITULEVAISUUDEN UUSIA TUULIA

Yhteenvetoa seuraavista tapahtumista: Turun korkeakoulujen infopäivä opoille 7.10.2016, Helsingin yliopistojen oposeminaari 4.11.2016, Lappeenrannan teknillisen yliopiston opokoulutus 9.11.2016

  • Yhteisvalinnat yleistyvät myös yliopistossa: Oikeustieteelliselle alalle on tulossa yksi yhteinen valintakoe 2018. Vuoden 2017 haussa Turun, Lapin ja Itä-Suomen yliopistoilla on yhteinen valintakoe eli hakija voi hakea kaikkiin kolmeen yliopistoon. Myös lääketieteellisen yhteisvalinnasta keskustellaan.
  • Pelkkä todistusvalinta yleistyy pikkuhiljaa sekä amk:ssa että yliopistossa: Aikaisemmin kaksi perinteistä valintatapaa ovat olleet 1) pelkkä valintakoe, 2) valintakoe + yo-tutkinnosta saatavat pisteet. Pikkuhiljaa todistusvalinnasta tulee siis kolmas valintatapa. Tällä hetkellä todistusvalinta on käytössä diplomi-insinöörikoulutuksessa sekä joissain luonnontieteen koulutuksissa. Ensi keväänä esim. osa yliopistojen kauppatieteellisen koulutuksen opiskelijoista valitaan yo-todistuksen perusteella. Eli hyvä menestys yo-kokeissa voi tuoda suoran paikan korkeakouluun!
  • Ns. laajat kandidaattiohjelmat yleistyvät yliopistossa: Esimerkiksi Turun yliopistossa ei enää jatkossa ole erikseen mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian hakukohteita, vaan yksi yhteinen hakukohde, johon haetaan. Pääaine- ja muut valinnat tehdään opintojen aikana ja sehän on hyvä asia se!
  • Kaksiportaisen tutkintojärjestelmän (ensin suoritetaan alempi ja sitten ylempi korkakoulututkinto) ansiosta hakeutuminen esim. maisteriopintoihin ammattikorkeakoulun jälkeen on sujuvampaa kuin ennen.
TIETOA ENSIKERTALAISKIINTIÖIDEN VAIKUTUKSISTA KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINTAAN

Osa korkeakoulujen aloituspaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Niin sanottujen ensikertalaiskiintiöiden suuruus on 0-80 % aloituspaikoista koulutuksesta riippuen. Kiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa korkeakoulussa. Ensikertalaisen on mahdollista tulla valituksi myös ensikertalaiskiintiön ulkopuolelta.

Ensikertalaisen määritelmä: Ensikertalainen ei ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eikä ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen. Ensikertalainen ei siis ole ensimmäistä kertaa korkeakouluun hakeva henkilö tai hakukevään ylioppilas. On myös hyvä huomioida, että ensikertalaisstatuksen menettää, kun ottaa vastaan opiskelupaikan korkeakoulussa.

Ensikertalaiskiintiöt olivat käytössä ensimmäisen kerran laajasti viime kevään yhteishaussa. Tilastojen mukaan sekä hakijoista että hyväksytyistä ensikertalaisia oli lähes 80 prosenttia, mutta vain noin 0,3 prosenttia hyväksytyistä (noin 250 hyväksyttyä) hyötyi ensikertalaiskiintiöstä (kaikkiaan hyväksyttyjä oli noin 48 000). Hakukohteittain tarkasteltuna vain noin 80 hakukohteessa ensikertalaiskiintiö vaikutti niin, että ensikertalainen hakija tuli valituksi kiintiön turvin ei-ensikertalaisen sijaan. Hakukohteet ovat eri aloilta, joten ei voida sanoa mitään tiettyä koulutusalaa, jolla ensikertalaiskiintiö olisi purrut erityisesti.

MUUTA & KAUPALLISIA TIEDOTTEITA
OPON UUTISKIRJEESTÄ

Saan jatkuvasti sähköpostia, uutiskirjeitä ja muuta tietoa oppilaitoksilta, järjestöiltä ja muilta tahoilta liittyen lukio-opiskeluun, jatko-opintoihin, työelämään ja kansainvälisyyteen. Tietoa tulee informaatiotulvaksi asti.

Opon uutiskirje on Janakkalan lukion opiskelijoille säännöllisesti lähetettävä kooste edellä mainitusta informaatiovirrasta.

Opon uutiskirje oppimistavoitteena olkoon seuraava: Viimeistään lukion jälkeisessä elämässä ja jatko-opinnoissa informaatiovirta on jatkuva. Uutiskirjeen lukemalla opit siivilöimään tietovirrasta itseäsi kiinnostavat asiat.

Opon uutiskirje julkaistaan OPOllin omilla verkkosivuilla osoitteessa opolli.wordpress.com ja sen julkaisusta tiedotetaan Janakkalan lukion viikkotiedotteessa sekä wilma-viestillä.